Birinci Bölüm

Kanın Yemini (Oath of Blood) : Klanlar ve gizli örgütler

Tanrı insanlara hür iradeyi verdikten sonra maceraperestler, Tanrı'nın koruması olmaksızın asırlar boyu birlikte yaşadıkları insanlarla ve şeytanla savaştılar.

Maceraperestler tanıdıkları arkadaşları ile yola çıkarlardı. Kanla çevrilmiş ve bir kabile olarak bilinen resmi bir grupla. Bölgede daha fazla güç edinmek isteyen işte bu gruplardan bazıları Kabile Salonlarına ve kalelere saldırmaya başladılar. Kalan diğer kabileler ise sivilleri şeytanın bu saldırısına karşı korumak için odaklandı, ve asıl etkinlik bölgeye hakim olmuş devasa yaratıkların yaptığı baskın türüydü.

Akşam Karanlığının Devrimcileri ve Şafak Lordu iki gizli örgütü, iki yeni kabile haline çevirmekle zaman geçti. Bu iki gizli örgüt, karşı koymanın, kuralların, bütün devrimci gruplaşmaların başarıya ulaşmasını ve bütün yöneticileri bir yere koymanın çelişkili değerlerini tuttular. Birçok kabilenin bu gizli örgütlerle birlikte olmasıyla, şiddetli savaşlar alevlendi ve politik kan davaları başladı.

Gizli örgütlerin güçleri aktif ve güçlü oldukları sürece, Mühürlü Taşlara (seal stones), Necropolislere ve Catacomblara hükmederdi. Ama maceraperestler olarak yorgunluk, bıkkınlık ve birbirlerine karşı savaşmayı yetiştirdiler. Onlar bu boş yeminlere inanmamaya başladılar.

Bu gizli örgütlerin güçlü dayanışması çökmeyi başlattı.

İkinci bölüm : Kahramanların Doğruluşu

Gizli örgütlerin parçalara ayrılmış ve dayanışmış güçleri, kabilelerin güçlenmesini yetiştirdi. Kabile liderleri kendi ilgisinin takibinde bulunan gizli örgütlere katıldılar veya gizli örgütlerden geri çekildiler veya bu iki gizli örgütün avatajından yararlandılar.

Kabilelerin bu ilgileri Kahramanları ve Azizleri ani bir şekilde harekete geçirdi. Onlar uzun zaman maceraperestlikten sonra başka birinden maceraperestleri daha iyi anlayan güçlü ve mükemmel liderdiler.

Göze çarpan becerileri ve yeteneklerinden dolayı gizli örgütler önemli durumlara sahip oldular. Kabilelerden bazıları gizli örgütleri değiştirmeye çalıştı, bazıları ise kendilerini gizli örgüt ideolojisi ile savaşmaya adadı. Diğerleri ise gizli örgütlerden ayrılıp kralların zorbalığından korunan masum insanları korumak ve güçlü canavarlardan koruma yoluna düştüler. Klanlar içerisinde kahramanların ünü göze batmaya başlamıştı. Böylece kabileler ve kahramanlardan oluşan üstün ittifaklar kuruldu.

Kabile liderleri kahramanların önemli öğütlerini dinleyip, kavrama başlamışlardı. Kahramanlar amaçlarını başarmak için kabilelerin gücüne ihtiyaç duydu. İşte bu zamanda bazı düşünceli kabile liderleri ve kahramanlar yeni bir düşünceyi tartıştılar. Çeşitli şikayetler ve seçenekler ittifaklar arası hiyerarşik bir ilişkinin olması gerektiğini ve yeni maceraperestlerin güçlü kabilelerce bir tekel altında tutulması gerektiğini su yüzüne çıkardı.

Daha iyi bir şeyler yapmak için tecrübeli kabile liderleri ve kahramanlar gizli örgütlerin içinde yeni tip bir kabile olması emrini verdi.

Üçüncü Bölüm : Onur ve İthaf

Bu yeni tip kabile denemesi Oren bölgesi civarında, milislerin güçlü olduğu yerlerde bir test olarak yürütüldü. Başarısından sonra her bölgede bilinir hale geldiler.

Bu yeni kabile tipi gücünü sağlamlaştırmaya odaklandı ve bölgelerin askeri kuvvetleri olarak ve gücünü desteklemek için var olan kabileye yetki verdi. Eyaletler bu örgütleşme yoluyla güçlerini desteklemek için var olan kabileyi destekleyip kale içi gücü ve kabile salonları yöneticiliklerini artırdılar. Yöneticiler ellerinden gelen önemli öncelikle bu planın yöneticilik için çok büyük bir askeri değerinin olduğunu hissettiler ve şereflendirip ithaf ettiler. Doğal olarak bu test kabilesi diğer kabilelerden ve lordlardan güçlü destek kazandı. Ve bu olay bölgelerin yakınlarında kabilelerin aktif olduğu bölgelerde yürütüldü.

Bu kabile artırma politikası kabile üyeleri için şu şekilde düşünüldü; eğer kabilede zorla çalışırlarsa hayran oldukları maceraperestle, zenginliğe, şan ve şöhrete ulaşmasını sağlayacaktır. Kabile liderleri de aynı şekilde yarar çıkardı, uzlaşmayarak kendi örgütüne yol gösterdi.

[ya açıkçası ya ben bu cümleyi yanlış çevirdim yada acayip bir durum var ortada orijinali de şu şekilde This clan enhancement policy was also desirable for clan members; if they work hard for the clan, then they can attain wealth and fame and can be close to the adventurers whom they admired. Clan leaders also benefitted, leading their own organization without compromising. Herneyse devam edelim ]

Herkesin ilgilendiklerini memnun etmek için bunlar gayet yeterli olmuştu. Ve hatta bu düşünceler kabilelere katılmak istemeyenlere bile gayet çekici gelmişti.

Kabile Akademisinin kurulması, kabile içerisinde bir eğitim olanakları ile kabileler tarafından tamamen desteklendi ve popüler oldu. Kabile akademileri kurmak için aktif katılımlı ve bölgede keşfedici yetenek saçan ve şiddetli rekabetlerle zemin hazırladı. Şimdi, birçok kabilenin amacı bir ayrım yapmayı düşleyen insanları adayanları öneriyor. Kabileler şöhretlerinin bir çizgi gibi artmasını sağlaması açısından sponsorlarının kabile üyelerine zengin savaş deneyimlerini öğretmeleri için görevlendirdi.

Dördüncü Bölüm : Kabilelerin Çağı

Kabileler yeni üye çekmek için devam ediyorlardı; sınıflarını daha yüksek seviyeye transfer edebilirler, Bir kuşatmada güçlü şeytani bir yaratıkla savaşırken veya bir kuşatmada savaşırken kabilesine övgü kazandırırsa onları şereflendirin. Bunun anlamı kabilesinin yararı ve onuru için kişisel meziyet çekmektir.

Bazı entelektüeller kabilelerin küçük insan gruplarından, genel ilgi ile büyük örgütlere ve dönüşeceğini tahmin ettiler. Onlar bu yeni kabilelerin organik bir vücut olduğunu ve bütün fertleri birbirine bağlayabileceğini iddaa ettiler.

İşte bu Kabilelerin Çağıdır. Oluşan yeni kabileler ve var olan kabileler prestij ve saygınlık kazandılar. Üyeleri güçlerini ve hayatlarını kabilelerine adadılar.

Onlar Kabileler ve üyeleri için ölme istekli. İşte bu Kanın Yeminidir.